18. mrt, 2019

Missie

Alles wat ik doe of laat heeft te maken met mijn missie: Mensen inspireren om alleen dát te doen wat ze leuk vinden en/of zinvol zonder zich te laten belemmeren of te beschadigen door anderen.

Het is mijn diepe overtuiging dat niets of niemand het waard is om jezelf lichamelijk of geestelijk te laten belemmeren of te beschadigen..

In dat kader verzorg ik al 23 jaar trainingen Agressiebeheersing. Eerst als vrijwilliger (door schade en schande wijs geworden), later als professional.

In mijn werk als trainer en coach heb ik nooit specifiek gekozen voor een bepaalde methodiek, niche of doelgroep. Toch merk ik dat het nu tijd wordt om mijn missie vorm- en ruimte te geven. Ik heb gewoon niet genoeg tijd om álles te doen.

Professioneel heb ik tijd nodig omdat ik professioneel altijd "aan" sta. Feitelijk ben ik op een paar uur slaap per dag na, volcontinue alert en bezig. Professioneel geef ik niet maar bén ik. Een wezenlijk verschil.

Privé heb ik natuurlijk ook tijd nodig. Niet dat ik nou zoveel hobby's heb. Helemaal niet zelfs. Hooguit bevliegingen. Maar je kunt nooit genoeg tijd vrijmaken om louter te genieten van het leven.

Tussen mijn professionele leven en mijn privé leven zit letterlijk en figuurlijk nogal een afstand. Ruim 3000 kilometer. Er wordt mij wel eens gevraagd of ik het heen en weer reizen niet zat word. Nee! Ik hou nu eenmaal van mijn leven op het eiland én van mijn bezigheden als trainer en coach die zich vooral in Nederland afspelen.

De komende tijd mag ik maar liefst 10 trainingen Agressiebeheersing verzorgen, 1 dag NLP training, 1 dag Strategisch Partnerschap en 2 dagen Onderhandelings vaardigheden. Voor dit soort opdrachten reis ik graag op en neer. Zeker omdat ik heel prettig samenwerk met verschillende mensen en partijen in Nederland.

Het is natuurlijk een luxeprobleem: kiezen uit een overvloed van wat ik leuk vind en zinvol. Steeds vaker zeg ik "nee" tegen allerlei opdrachten om voldoende tijd te kunnen besteden aan die trajecten die rechtstreeks aansluiten bij mijn missie zoals trainingen Agressiebeheersing.

Ik weet hoe groot de gevolgen van agressie kunnen zijn en hoe belangrijk het is om effectief op agressie incidenten te kunnen reageren. Ook heb ik me verdiept en geschoold in het elimineren van de psychische schade die je kan oplopen nadat je een agressie incident hebt meegemaakt.

Ik start mijn trainingen altijd met de vraag of de training nodig is. Oké, de organisatie heeft mij ingehuurd maar de deelnemers hebben niet altijd om de training gevraagd. Sterker nog, soms ziet men er het nut niet van in of denkt men na de zoveelste training "Omgaan met agressie": ....... "Daar gaan we weer".

Op de vraag of de training nodig is zegt bijna iedereen dat het wel mee valt. Dat er niet zo veel agressie is en dat men er prima mee kan omgaan.

De trainingsacteur waar ik al ruim 18 jaar mee samenwerk en ikzelf nemen altijd ruim de tijd voor de introductie. Vooral om te luisteren en te inspireren. Vaak komen binnen een half uur de verhalen los. En niet zelden zijn dat echt heftige incidenten die veel impact hebben (gehad) op de individuele deelnemer of soms zelfs op het hele team

Dat de verhalen niet direct loskomen ligt er bij voorbeeld aan dat niet alles als agressie herkend wordt. Ja, de grote incidenten die met veel geweld gepaard gaan natuurlijk wel. Maar de beledigingen, de intimidaties, het gevoel van gekleineerd worden of gedrag en bedreigingen die onder de huid gaan zitten, die worden vaak niet direct herkend of benoemd.

Deze eerste fase van de training is essentieel. Het gaat om de verhalen en de beleving van de deelnemers. We komen niets leren. Wij zijn weliswaar (ervarings) deskundig maar we hebben niet de wijsheid in pacht. We hebben het ook nooit over goed of fout. Het gaat over effectiviteit. En wat daar voor de individuele deelnemer bij past bepalen ze zelf.

Met onze methodiek "Real Behavior" dragen we aan, confronteren we, dagen we uit en houden we spiegels voor. We combineren dit met herkenbare voorbeelden van gedrag en de reacties daar op. Soms trekken we bepaald gedrag even uit de context waarna we de reactie van de deelnemer weer terug plaatsen in de praktijk van alle dag. Vanaf dat moment beginnen de kwartjes te vallen. En daarmee worden onze trainingen door de deelnemers vaak benoemd als het meest waardevolle wat ze aan training hebben ontvangen.

En daar doen we het voor. En dat maakt steeds weer de reis naar Nederland meer dan de moeite waard.